Truhlář - kde to je?

07.03.2013 17:16

 

Původ slova

Označení truhlář, jehož užívání převládá v Čechách, pochází z německého die Truhe - truhla. Na Moravě se používá spíše výraz stola, který je odvozen od stůl podobně jako německé der Tischler od der Tisch - stůl.

 

Materiály pro truhlářská díla

Z masivu, což je klasická truhlařina, často z tvrdého dřeva. Dnes se tento způsob používá u replik starého nábytku ("nostalgie"), protože je nákladný a nábytek z tvrdého dřeva je těžký. Zato se obnovuje výroba masivního nábytku z měkkého dřeva ("rustikál"): borovice, modřín, smrk.

 

Historie

Truhlářství je velmi staré řemeslo, které dosáhlo neobyčejné dokonalosti už ve starém Egyptě. Tradiční truhlářské nářadí je také známo už od starověku. V Evropě se truhláři rozšířili ve středověku, když si i prostí lidé začali pořizovat nábytek. Podle toho, který druh nábytku v dané době převládal, se někdy nazývají také stolaři. V angličtině a v románských jazycích se truhláři a tesaři označují stejným slovem.

Kazetové dveře - Petr Jurečka